30.5.20

Počítač pro každého 12/20

www.ppk.cz

Úklid na disku a optimální nastavení systému

Optimalizace a čištění registru

Chraňte svoje zdraví při práci s PC

Odolné fotoaparáty

Vyhledání duplicitních souborů

Na CD: Ladíme Windows -sada free programů

(Bonus aka) Testy přijímacích zkoušek v mobilu

Příští číslo: 8.6. Vlastní www stránky