17.2.18

Počítač pro každého 5/18

www.ppk.cz

Správa souborů - Bezpečný přenos dat

7-PDF Split and Merge - skládání a dělení PDF

Povinná výbava Smartphonu

Pyxel Edit - Grafický editor

LeteckáPošta.cz - K posílání dat přes internet

(Bonus aka) Acronis Ramsonware Protection (zdarma)

Na CD příloze: Wise Driver Care 2.1 Pro

Příští číslo: 5. 3. - Bezpečně s mobilem