10.9.15

ITSystems 7/15

www.systemonline.cz
Portálové projekty a časté chyby zadavatelů
Outtasking
Katalož služeb
Řízení lidského kapitálu
Fog Computing – rozhodování blíže zdroji
(Bonus aka) Projektové a procesní řízení lze řešit současně