30.3.15

IT Systems 3/15

www.systemonline.cz

Klasifikaci informací a její prosazování v praxi

Využití sociálních sítí v CEM
2. Díl Příručky úspěšného IT manažéra – jaý typ CIO jste
Právní aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti
Hlasová biometrie

(Bonus aka) Jak  zavést projektovou kancelář