20.12.14

Počítač pro každého 1/15

www.ppk.cz

Nahrajte libovolný zvuk z PC

Jedoduché úpravy obrázků - Image analyzer

Snadná práce s archivy - UltimateZip 7.0 Počítač pro každého 1/15

Větší dosah sítě Wi-Fi

Pohyblivé obrízky v prezentaci

(Bonus aka) Prní kroky s Androidem

Na CD příloze: iGetting Audio 1.1

Příští číslo: 5.ledna 2015

Na příští CD příloze: Superuxkart video editor