20.9.14

Úspěch-produktivita a inovace v souvislostech 3/14

www.e-api.cz

7 klíčových faktorů, proč jsou lídři v inovacích lepší než ostatní

Čeští vývojáři společnosti Siemens spojují kreativitu s precizností

Je nutné získat lidi pro naplnění vize "Být nejlepší"

Inovacemi mezi leadery

Proinovační osobnost manažera

(Bonus aka)Jak vytvořit inovativní prostředí ve firmě