20.9.14

Účetnictví 9/14

www.bilance.cz

Sleva na dani pro starobního důchodce
Smlouva o dílo
Známý pachatel a zákonné opravné položky
Zdaňování příjmů tiuemských fyzických osob ze zahraničí
Zůstatková cena odpisovaného dlouhobého  homtého majetku právnícký