5xNEJ

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných 5-ti článcích, které v jednotlivých výtiscích monitorovaných časopisů nejvíce zaujaly. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem mohou být bez diakritiky! Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.14

Účetnictví 9/14

www.bilance.cz

Sleva na dani pro starobního důchodce
Smlouva o dílo
Známý pachatel a zákonné opravné položky
Zdaňování příjmů tiuemských fyzických osob ze zahraničí
Zůstatková cena odpisovaného dlouhobého  homtého majetku právnícký