21.8.14

computerworld 13-14/14

www.cw.cz

Šifrování a komisaři budou ve formách povinně

Ochrana před pokročilými ataky

Špatného učitele počítač nezachrání

Záplava podnikových úložišť

Mobilní bezpečnost a mobile device management

(Bonus aka) Internet věcí - sensory s vlastní IP adresou