3.6.14

IT Systems 5/14

www.systemonline.cz
Podnikové portály. Víceuživatelské prostředí.
Možnosti propojení IS výrobního podniku
Detakce bezečnostních incidentů v prostředí rozsáhlých datových sítí
Sedm specifik IT v automobilovém průmyslu
Cloud Computing a integrace aplikací
(Bonus aka) Six Sigma pro efektivní řízení projektů