10.5.14

Počítač pro každého 11/14

www.ppk.cz

Fotografujeme telefonem

QR kódy v praxi

Vybava pro Linux

Endomondo - trénujte s mopbilem

AxCript - soubory zamčené na heslo

(Bonus aka) MP3 Quality modefier - upravte se MP3

Na CD příloze: Google Drive 1.15 - úložiště -5 GB zdarma

Příští číslo: 26.5. - Bezpečnost Facebooku a spol.

Příští cd příloha: Open TTD Amigabit data recivery standard