26.2.14

IT Systems 1-2/14

www.systemonline.cz

Matodika projektového řízení PRINCE2

Implementace štíhlých principů v neštíhlých výrobách

Co musí zvládat IS potravinářské a nápojářské firmy

Řízení hmotných toků ve výrobě

Bezpečný archiv dokumnetů

( Bonus aka) Pojištění kybernetických rizik