4.1.14

Účetnictví 12/13

www.bilance.cz

Vznik pracovního poměru podle nového občanského zákoníku
Interpretace NÚR
Jak na neosvobozené prodeje bytu u DPFO
Osvobození některých příjmů – následky povodně
Setkání uživatelů sytému Účetní poradce 2013
(Bonus aka) Malé opáčko – sestavování účetní závěrky podnikat. subjektů