26.11.13

Účetnictví 11/13

www.bilance.cz
Co letos vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv
Daňové transparentní entity
Český účetní  standard pro podnikatele č. 004
Škoda způsobená živelní pohtomou z hlediska uplatnění výdajů
Komplxní náklady příštícvh období