5xNEJ

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných 5-ti článcích, které v jednotlivých výtiscích monitorovaných časopisů nejvíce zaujaly. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem mohou být bez diakritiky! Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.11.13

Účetnictví 11/13

www.bilance.cz
Co letos vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv
Daňové transparentní entity
Český účetní  standard pro podnikatele č. 004
Škoda způsobená živelní pohtomou z hlediska uplatnění výdajů
Komplxní náklady příštícvh období