12.2.13

Účetnictví 2/13

www.bilance.cz
Zákon o dph od 1.1.2013
Volba práva ve vztahu k cestovím náhradám
Změny náhrad cestovních výdajů od 1.1.13
Zánik pravnické osowby bez likvidace
Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení
(Bonus akaú Rezervy v účetnictví a daních