2.2.13

Počítač pro každého 4/13

www.ppk.cz

Sdílení dat přes internet - SynsBox Server

Více počítačů - stejné soubory - SkyDrive

Domácí diskžokej - VirtualDJ

Stahování v mezích zákona

Vyhrajte si s hudbou - správce nahrávek

JaJuk(Bonus aka) Digitalizace hudby - praktický návod

Na CD: Hudba v počítači

Příští číslo: 18. 2. - Bezpečně do banky