18.10.12

Účetnictví 10/12

www.bilance.cz

Úroky z úvěrů a půjček z hlediska DP

Převzetí jmění společníkem

Nemovitosti v daňové a účetní praxi

Stálá provozovna zahraničního subjektu v ČR

Pracovní náplň a její změny

(Bonus aka) Mezinárodní zdanění příjmů