18.8.12

Účetnictví 8/12

www.bilance.cz

Převratná novela účet. Předpisů od roku 2013
Stabilizační půjčka studentům
První novela zákona o daních z příjmů schválená v t.r.
Vnitropodniková směrnic – Dlouhodobý majetek
Franchisingová smlouva

(Bonus aka) Pronájem v účetnictví a v daních