15.5.12

Účetnictví 5/12

www.bilance.cz

Účetní závěrka - rozvaha: vlastní kapitál

Přenesení daňové povinnosti podle ZDPH

Správní delikty podle zákona o účetnictví

Třídění hmotného podle odpisových skupin

Kurzorové rozdíly a základ daně z příjmu

(Bonus aka) Účtování novinek v DPH