16.4.12

Účetnictví 4/12

www.bilance.cz

Daň ze záv. čin. z příjmu nerezidentů za práci v ČR

Schválené změny zákona o daních z příjmů v roce 2011

Převod výsledku hospodaření na základ DPPO

Smlouva o nájmu podniku

Poskytnutí stav. nebo montážních prací po 1. lednu 2012

(Bonus aka) Jak na přepočet cizí měny u DPH