24.3.12

Úspěch - produktivita inovace v souvislostech - 2/12

www.e-api.cz

Optimalizace výrobních buněk

Normování výrobních času

Plýtvání a vyčíslení přínosů

Zavádění metody SMED

TPM - Total productive maintenace

(Bonus aka) Vizualizované pracoviště v praxi