14.3.12

Účetnictví 3/12 a Účetnctví SVI 1/12

www.bilance.cz

Jak na neuhrazené pohledávky do 30 tis.

Změny v nemoc. a sociál. pojištění

VS - způsob zpracování účetnictví

Dary v účetnictví a daních

Moderní nemoci a zaměstnání

Účetnictví nevýděl. org. 1/12

Změny zákona č. 250/2000

Platná právní úprava účet. odpisů v zákoně o účet. u  SVI

Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek

(Bonus aka) Elektronická příloha časopisu