19.10.11

Účetnictví 10/11

www.bilance.cz

Pentální účetnictví
Jednorázový odpis pohledávek
Výše zahraničního stravného a pobyt v zahraničí
Souběžné příjmy ve zdravotním pojištění
Úroky z úvěrů a půjček sjednané mezi spojenými osobami
(Bonus aka) Změny v důchodovém pojištění