23.9.11

Účetnictví nevýdělečných org. a obcí 3/11

www.bilance.cz
Audit ( ověření ) účetní závěrky
Zvláští a osobní příplatek ve veřejné správě
Bytová novela občanského zákoníků
Komentář k vyhl. Č. 2700/2010 Sb.
Volba způsobu odpisování dlouhodobého majetku pro rok 2011