23.9.11

Účetnictví 9/11

www.bilance.cz
Opravné položky k pohledávkám
Nájemní smlouva
Druhá novelazákona o dani z příjmu
Účtování v hospdářském roce z hled. Přij.fyz.osob počínaje 2011
Režim přenesení daňové povinnosti
(Bonus aka) Nejasnosti v poskytování cestovních náhrad