15.8.11

Účetnictví 8/11

www.bilance.cz

Ručení za nezaplacenou daň

Pentální účetnictví

Paušalizace náhrad cestovních výdajů

Změny v podpoře v nezaměstnanosti

Googwill  - pohled do historie vykazování

(Bonus aka) Daňový odpis pohledávek