12.7.11

SVĚT poznání 12/11

www.extra-svet.cz

Spát nebo nespat?
Ztracené zlato Inků
Národ ohnivých ostrovů
Alan Pinkerton

Hvězda a věnec – Mercedes-Benz

(Bonus aka)  Nejbláznivější daně
Příští číslo: 3. Srpna – Kolchský vrt ruských inženýrů