15.6.11

Účetnictví 6/11

www.bilance.cz

Paušální výdaje na dopravu

Rychlý přehled: Daně z příjmu fyzických osob pro rok 2011

Darovací smlouva

Nová právní úprava rodičovského příspěvku

Role znalce při fúzích v ČR

(Bonus aka) Příloha v účetní závěrce

---

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 2011

Financování a finanční řízení neziskové nestátní organizace

Nová platová úprava ve veřejné a státní správě

Dlouahodobý majetek v účetní praxi vybraných účetních jednotel