7.4.11

SVĚT poznání 7/11

www.extra-svet.cz
Mrazivá tvář řecky
Utajená mise na měsíci
Slavné krádeže v galeriích
Je možné získat nesmrtelnost?
Ďáblovo moře – ve Filipínském zálivu
(Bonus aka) Země vydaná řivlům
Příští číslo: 20.4. – Lesk kupeckého města