15.3.11

Účetnictví 3/11

www.bilance.cz

Novela zákona o účetnictví od 1.1.11.

Vybrané příklady při účtování zásob

Problém s vykázaným vlastním kapitálem

Jeden z důsledků změny v počítání lhůt

Účtový rozvrh - třída 5 - Náklady

(Bonus aka) CD příloha s celým ročníkem 2010