18.1.11

Účetnictví 1/11

www.bilance.cz

Komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku

Jak účtovat o cenných papírech

Další novely zákona o daních z příjmů

Daňové rezidenství

Přepočet cizí měny - chyby a omyly

(Bonus aka) Vyměření a doměření daně podle daňového řádu