14.12.10

Účetnictví nevýdělečných organizací 4/12

www.bilance.cz

Účetní jednotky veřejného sektoru

Inventarizace majetku a závazků... v roce 2010

Vymazání nákladů a výnosů v nestátním neziskovém sektoru

Účetní závěrka vybraných účet. jednaotek k 31.12.10

Náhrada škody za nezákonné rozhodnutí a pro nekvalitní práci

(Bonus aka) Smlouva o provedení/vykonání prozkoumání hospodaření