6.11.10

Computerworld 19/10

www.cw.cz

Vývoj bezpečných webových aplikací

Sociální web -věc ve vývoji

Business Intelligence s dohledem

Modernizace infrastrutkury pro zálohování dat

Gardner: nová hype křivka životní cykly technologií

Příloha: Informatika v malých a středních podnicích

(Bonus aka) IT školní v Česku - zájem stále roste