10.9.10

Počítač pro každého 19/10

www.ppk.cz

Vylepšete si Google Chrome

Bezpečnost Wi-Fi v kostce

Vlastní vyzvánění do mobilu

Linux Ubuntu 10.04 - pro domácí uživatele

Evergreeny v počítači ( LP, magnet. pásky atd.)

(Bonus aka) Na CD Korunovační klenoty

Příští číslo: 24. září - 32 vs. 64 bitů - rozdíly

http://www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf