27.9.10

Computer 18/10

http://computer.zive.cz

Vytváříme vlastní webovou kameru

Moderní geohry - Foursquare a Gowalla

Připojte LCD a projektory ( ale i TV )

Stále spuštěné komponenty na pozadí windows

Výdaje pod kontrolou - nástroje, které s tím pomohou

(Bonus aka) Nakaženi štěstím - propojení na Facebooku

Příští číslo: 7. října - Zachraňte cenná data ( z HDD )