22.7.10

Účetnictví 7/10

www.bilance.cz
Smlouva o dílo (2)
Pokyny a stanovidska MF pro účetní a daňovu praxi
Významná novela exekučního řádu
Daňové doklady podle zákona o DPH
Změny v pracovněprávních procesech
(Bonus aka) Jak účtovat změny základního kapitálu
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm