17.5.10

Účetnictví 5/10

www.bilance.cz
Jak účtovat vklas podniku
Daně z příjmu fyz. osob 2010
Postup stanovení Fair Valuea Value in use
Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky
Mzdy při zapůjčení zaměstnance
(Bonus aka) Na hodině účetnictví