19.4.10

Účetnictví 4/10

www.bilance.cz
Kupní smlouva (2)
Jak účtovat prodej podniku
Datové schránky a elektronické komunikace
Účetnictví na pomoc udržitelnmu rozvoji
Metody ocenění spotřeby zásob
(Bonus aka) Postup stanovení Fair Value a Value in Use