5xNEJ

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných 5-ti článcích, které v jednotlivých výtiscích monitorovaných časopisů nejvíce zaujaly. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem mohou být bez diakritiky! Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.3.10

Účetnictví nevýdělečných org. a obcí 1/10

www.bilance.cz
Nejen k účetní reformě - problematika vnitřních předpisů
Akruální účetnictví a účtování o zásobách
Podrozvahové účty některých úč. jednotek v roce 2010
Příspěvky k platu ve veřejné správě
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu