17.3.10

Účetnictví nevýdělečných org. a obcí 1/10

www.bilance.cz
Nejen k účetní reformě - problematika vnitřních předpisů
Akruální účetnictví a účtování o zásobách
Podrozvahové účty některých úč. jednotek v roce 2010
Příspěvky k platu ve veřejné správě
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu