15.1.10

Coumputerworld 1/2010

www.cw.cz
CES: Mobilita v nových formách
Elektronizace postupuje do dalších oblastí  - e-goverment
Bezpečnostní rizika v roce 2010
Blogy a novinkové systémy
Audit softwaru a hardwaru
(Bonus aka) Informační kvalita a péíče o zákazníky