5xNEJ

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných 5-ti článcích, které v jednotlivých výtiscích monitorovaných časopisů nejvíce zaujaly. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem mohou být bez diakritiky! Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.12.09

Úspěch 4/09

www.e-api.cz
Controling a reporting z pohledu analytických nástrojů
Využití simulace v hodnocení výrobních procesů
Využití vizualizace jako podpůrného nástroje vyhodnocování procesů
IV. ročník Letní školy průmyslového inženýrství
Monitoring výrobních pracovišť
(Bonus aka) Jak měřit výkonnost podniku v časech krize