15.12.09

Úspěch 4/09

www.e-api.cz
Controling a reporting z pohledu analytických nástrojů
Využití simulace v hodnocení výrobních procesů
Využití vizualizace jako podpůrného nástroje vyhodnocování procesů
IV. ročník Letní školy průmyslového inženýrství
Monitoring výrobních pracovišť
(Bonus aka) Jak měřit výkonnost podniku v časech krize