25.11.09

BIZ 4/09

www.casopis.biz
Business intelligence v trendech
Jak funguje trh - forwardové ( termínové) kontrakty
Analýza prodejů a nákupů - typické využití BI
Aktuální trendy v BI - anketa
Efektivní hra s daty - přehled BI-IS na českém trhu
(Bonus aka) CIO jako vizionář i pragmatik