21.10.09

E + K EKONOMIE A MANAGEMENT 3/09

www.ekonomie-management.cz
Budoucí scénáře českého projektového řízení
Dopad regulace bank v USA a zemích EU-15
Testován; použitelnosti jazykových vzdělávacích portálů
Analýza podpor marketingové činnosti využívaných v ČR
Vliv organizační'kultury na efektivitu
(Bonus aka) Rozhodovací procesy v managementu berownfields