8.10.09

Computerworld 19/09

Síťová úložiště NAS - nejen efektivní zálohování
IT systémy slouží k predikci přírodních jevů
Web 2.0/Enterprise 2.0 (4) - Groupware podruhé
Aktivní nebo reaktivní monitoring
Náprava nasazení virtualizace - manažér bezpečnosti
(Bonus aka) Computerworld IT Veletrh
www.akamonitor.cz/plneverze.htm