17.9.09

Účetnictví nevýděl. org. a obcí 09/09

www.bilance.cz
Připravovaná nová právní úprava
Názorné příklady postupů účtování
- územně samosprávných celků
- organizačních složek státu
Schvalování účetních záměrek - veř. sektoru
Školní akce a jízní výdaje
(Bonus aka) ISSS 2009 - internet ve státní správě