14.9.09

SecurityWorld 3/09

http://securityworld.cz/
Sociální sítě pod palbou - Internetové hrozby dneška
Bezpečnost poskytovaná cloud computingem¨
Webové aplikační firewally
Bezpečnost řešení ve virtualizovaném prostředí
Bezečná autentizace s IM
(Bonus aka) Sdílení uživatelských identit
Příší číslo: 1. prosince 09