17.8.09

Účetnictví 8/09

www.bilance.cz
Základy účetnictví - Výkaz o peněžních tocích
Pracovněprávné vztahy a nároky při podnikání manželů
Základ daně z pohledu DPH
Koncepční rámec IFRS a US GAAP
Rychlé přehledy - Zákonné rezervy
(Bonus aka) Jak využít účetní  zisk