15.6.09

"Úspěch" - produktivita a inovace v souvislostech 2/09

www.e-api.cz
Inovace, produktivita a vzdělávání u nás i ve světě
Stream Manager-optimalizace produktové řady
Logistický audit
Implementace metod štíhlé logistiky
Zkušenosti se zaváděním štíhlé |ogistiky ve Witte Automotive Nejdek
(Bonus aka) Současný štíhlý podnik