15.6.09

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 2/09

www.bilance.cz
Co je to centrální systém účetních informací státu?
Přehled vybraných právních předpisů za 1. čtvrtletí 2009
Vykazování daru ve výdajích obce
Porušení rozpočtové kázně
Úhrada vstupních a preventivních prohlídek
(Bonus aka) Názorné příklady postupů účtování v příspěvkových organizacích