1.6.09

Systémová integrace 1/09

www.cssi.cz

Vplyv informačných a komunikačných technologií na ekonomické prostredie

Riziky řízený vývoj software

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Role Systémové Integrace pro Transformační Outsourcing

Trends in the IT World Over the Next Two Years