25.6.09

BIZ 3/09

www.casopis.biz
10 nejpodstatnějších kriterií pro správnou volbu IS
Boom t. zv. shop-floor systémů
Optimalizujte stávající systém k větší efektivitě
Správná IT smlouva - půlka úspěšného obchodu
E-shopy v kurzu - nakupují hlavně třicátníci
(Bonus aka) Tabulka ERP